Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik. Daarnaast ook met welk doel ik dat doe. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website van Wereldmatch en gerelateerde websites en diensten.

Wereldmatch, gevestigd aan Kolffpad 110 2333 BP Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Wereldmatch
Kolffpad 110
2333 BP Leiden
06 38421449

 

https://www.wereldmatch.nl/
michelle@wereldmatch.nl

Persoonsgegevens die Wereldmatch verwerkt

Wereldmatch verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door brief en/of e-mail correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internet browser en apparaat type
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website van Wereldmatch
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Wereldmatch verwerkt

Wereldmatch heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via michelle@wereldmatch.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Wereldmatch persoonsgegevens

Wereldmatch verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van de eventuele nieuwsbrieven;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Wereldmatch analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Wereldmatch verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor onze belastingaangifte.

Contact opnemen & Aanvraagformulier

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Wereldmatch via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam e-mailadres en telefoonnummer.

Reactie plaatsen

Onder ieder blogartikel op Wereldmatch kan een reactie geplaatst worden. Jouw gegevens zullen worden verzameld als jij een reactie plaatst. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals je naam, e-mailadres en website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wereldmatch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Wereldmatch) tussen zit. Wereldmatch gebruikt onderstaande computerprogramma’s of -systemen.

Ontvangers

De gegevens die Wereldmatch ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Neostrada

De e-mail van Wereldmatch wordt gehost bij Neostrada. Als jij contact opneemt via het contactformulier of via mail of het aanvraagformulier invult worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Neostrada.

 

WPEngine

De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die jij achterlaat op de website van Wereldmatch zijn op de servers van WPEngine opgeslagen.

Hoe lang bewaart Wereldmatch persoonsgegevens

Wereldmatch bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een standaard bewaartermijn van 12 maanden.

 

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wereldmatch verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt Wereldmatch jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wereldmatch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Wereldmatch gebruikt

Wereldmatch gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wereldmatch gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wereldmatch en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Wereldmatch een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar michelle@wereldmatch.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wil ik jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wereldmatch wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Wereldmatch persoonsgegevens beveiligd

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

 

De persoonsgegevens die door Wereldmatch  of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website van Wereldmatch beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Wereldmatch privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 

Wereldmatch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met michelle@wereldmatch.nl

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via michelle@wereldmatch.nl